Miễn trách nhiệm

33bet không chịu trách về tính chính xác hoặc tính kịp thời về nội dung các  web được kết nối với một trang web bên ngoài.
Sử dụng mạng lưới này để cc có thể dẫn đến trách nhiệm pháới cư dân hoặc cá nhân ở một số quốc gia. 33bet không có p dụng mạng lưới này cho những cá nhận ở một quốc gia động cá cược là bất hợp pháp.
Khách hàng phải đồng ý rằng ác tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Khách hàng chịu hết mọi rủi ruận, được thể hiện từ mối quan tâm của q cũng như sự hiểu biết và hỗ t khách đối với 33bet. Khách hàng cần xácằng điều khoản này là hợp pháp và khả thi.
Trò chơi trực tuyến và khc tuyến là hợp pháp dựa theo một số quy tắc pp luật. Công ty không khuyến khích bạn thamcác dịch vụ của 33bet nếu nó không hợp pháp theo cờ bạc của pháp luật địa phương. Ở một số quốc gia, đặt  được xem là hành vi bất hợp pháp. Khách hàng có nhiệm đảm bảo rằng bất cứ lúc nào hành vi cá a bạn là hợp pháp tại nơi cư trú. 33bet và các đối tác, nhân viên và đ quan không chịu trách nhiệm cho bất kì vi p luật địa phương của quý khách hàng.
Khách hàng phải đáược độ tuổi pháp lý ( giới hạn độ tuổi hợp pháp tại khuư trú của quý khách) và sử dụng dịch vụ 33b không vi phạm pháp luật địa phương. Nếui phát hiện khách hàng nào dưới 18 tbet có quyền đóng băng hoặc đóng tài kn trò chơi có liên quan và không hoàn lại tiền. Quý khách nên thp tài khoản máy tính để tránh trẻ emn với trò chơi. Chúng tôi rất tiếc khi phi rằng 33bet và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm  đối với bất cứ hành vi vi phạm nào phát sinh từ khách hàng.
Quý khách hàng khi tham g các dịch vụ của 33bet , nếu có gặp sự cố về bất cứ trò chơi, p mềm, thông tin, hoặc sự cố kĩ thuc vấn đề về mạng…( vệ tinh kém, mạng yếu, gián đoạn…) do sơ suất củgười gây ra. 33bet và các đối tác,  viên, đại lý liên quan không chịu trách nhiệm.
33bet và các đối tác, nhân viên, đại lý khôch nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không phân phối kịp thời  dịch vụ và thông tin do bên thứ ba cung cấp.
33bet luôn cố gắng hết để cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ an toàn nhất, chất  cao nhất và đáng tin cậy nhưng không đảm bảo ấp kịp thời và chính xác, cũng như sự ổa dịch vụ khi có sự tấn công của virus hoặc sâu máy tính.
33bet có quyền đỉnh chỉ, dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ ngay lập hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho  hàng. 33bet và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.
Khách hàng nên duy trì trò  có kết nối ổn định với 33bet. 33bet và các đối tác,  viên, đại lý không chịu trách nhiệm cho trò chơi, thông tin phản hồi , cũng như các trò chơi phí bị ngắt kết nối bảo vệ do mạng lưới của khách hàng bất chỉ vì muốn trả lại tiền cược ban đầu.
Nếu khách hàng cố ý không cố ý hay tiết lộ thông tin tài khoản để bên thứ ba đánh cắp tài trò chơi của quý khách dưới bất cứ hình thức nào, tất cả thiệt hại khách hàng phải tự chịu trách nhiệm. Chúng rất tiếc phải nói rằng 33bet và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm.
33bet luôn có quyết định cuối cùng trong bất cứ trường hợp nào.